Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Eisen dat kandidaat-huurders een arbeidsovereenkomst hebben, is manifeste discriminatie op grond van vermogen

Rechtspraak Uitspraakdatum: 4 mei 2015
Detail page

Vermogen is een beschermd criterium binnen de antidiscriminatiewetgeving. Daardoor mag een verhuurder of een vastgoedmakelaar enkel een onderscheid maken op grond van de hoogte van het inkomen en nooit op basis van de bron ervan. Wanneer verschillende kandidaat-huurders over hetzelfde inkomen beschikken, mag het met andere woorden niets uitmaken hoe zij dat inkomen verkrijgen, weze het uit arbeid, een vervangingsinkomen, ...

In een casus die aan de rechtbank van eerste aanleg te Namen werd voorgelegd eiste de verhuurder dat de kandidaat-huurder over een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens over een arbeidsovereenkomst tout court beschikte. Dit bleek uit gepubliceerde annonces waarin dergelijke vereiste uitdrukkelijk voorop werd gesteld. Unia ontving verschillende meldingen die erop wezen dat de verhuurder dergelijke eisen wel vaker stelde, ondanks de belofte in het verleden om zich aan de wet te houden. 

De Rechtbank besloot dat de verhuurder in kwestie hierdoor bepaalde groepen van kandidaat-huurders per definitie uitsloot die op zich wel over reguliere inkomsten konden beschikken, zonder evenwel actief te zijn op de arbeidsmarkt, zoals personen die een inkomen uit roerende of onroerende goederen genieten, gepensioneerden of personen die een invaliditeitsuitkering genieten. 

De Rechtbank besliste dan ook op die gronden dat de verhuurder zich schuldig maakte aan discriminatie op basis van het beschermd criterium vermogen. De verhuurder werd onder meer veroordeeld tot een boete van 500EUR per inbreuk. 

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.