Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

De kennisbank van de Vlaamse vastgoedsector

Kennis delen was nog nooit zo doeltreffend! Onze kennisbank, met allerhande materiaal en achtergrond zoals wetgeving, methodieken, instrumenten, studies, links, en meer geeft je betrouwbare informatie over alle facetten van de vastgoedsector in België. Als CIB-lid krijg je volledige toegang tot diepgaande inzichten en studiemateriaal. Maak gebruik van de handige filters om snel de gewenste informatie terug te vinden.

Totaal van 374 items
Welke waarde heeft de elektronische handtekening volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek?
Vraag & antwoord 19/10/2020
Hoe zit het nu met de kost voor de opmaak van een plaatsbeschrijving?
Vraag & antwoord 12/10/2020
Hoe moet een rentmeester omgaan met derdengelden?
Vraag & antwoord 06/10/2020
Welke invorderingsmogelijkheid voorziet de wet indien een kavel met een vruchtgebruik bezwaard is?
Vraag & antwoord 01/10/2020
Wat zijn de gevolgen voor de verkoop van een appartement indien de syndicus zijn informatieverplichting niet naleeft?
Vraag & antwoord 29/09/2020
Wat houdt de pachthervorming in Wallonië in?
Vraag & antwoord 22/09/2020
Heeft de eigenaar het recht om gehoord te worden voordat de burgemeester zijn woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart?
Vraag & antwoord 14/09/2020
Wat houdt de precontractuele informatieplicht in bij de verkoop van een appartement?
Vraag & antwoord 07/09/2020
Waarmee moet je rekening houden om van een geldig ondertekend compromis te kunnen spreken?
Vraag & antwoord 31/08/2020
Welk type huurovereenkomst moet worden afgesloten voor een syndicuskantoor?
Vraag & antwoord 25/08/2020
Kan de VME een lening aangaan voor financiering van grotere renovatiewerken?
Vraag & antwoord 24/08/2020
Wat is sterkmaking?
Vraag & antwoord 18/08/2020
Wat als een werknemer terugkeert uit een risicogebied?
Vraag & antwoord 10/08/2020
Waarmee moeten bedienden die de gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar uitoefenen rekening houden?
Vraag & antwoord 06/07/2020
Wie kan het initiatief nemen om een algemene vergadering samen te roepen?
Vraag & antwoord 29/06/2020
Wat houdt de contractuele informatieplicht van de syndicus in bij de overdracht van een kavel?
Vraag & antwoord 25/06/2020
Wat als de huurder overlijdt?
Vraag & antwoord 23/06/2020
Kan een kandidaat-koper tijdens een echtscheidingsprocedure een onroerend goed aankopen zonder dat de ex-echtgenoot bij die aankoop moet tussenkomen?
Vraag & antwoord 16/06/2020
Wat moet je weten over de tijdelijke handelsvennootschap (THV) die verdwenen is?
Vraag & antwoord 08/06/2020
Hoe zit het met de juridische bekwaamheid van een gefailleerde inzake vastgoed?
Vraag & antwoord 03/06/2020
Type
Categorie
Domein
Taal

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.