Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Slaat een verbod op huisdieren ook op een assistentiedier/blindegeleidehond?

Vraag & antwoord 26 oktober 2021
Slaat een verbod op huisdieren ook op een assistentiedier/blindegeleidehond?

Het antwoord is helder: bij elk verbod op huisdieren, weze het een bepaling in het huurcontract of in het reglement van interne orde van een appartementsgebouw, moet steeds een uitzondering worden gemaakt voor assistentiedieren. Minstens kan/moet men dergelijke bepaling voor dit specifieke geval buiten beschouwing laten.

 

Het weigeren van een persoon louter omwille van het gegeven dat deze beschikt over een blindegeleidehond vormt een indirecte discriminatie op basis van handicap. Daarnaast zou de benadeelde kandidaat-huurder zich kunnen beroepen op de weigering van een redelijke aanpassing. Het Gelijkekansendecreet voorziet zo twee gronden om de weigering als discriminatoir aan te merken.

Een blindegeleidehond mag op geen enkele wijze gelijk worden gesteld aan een gewoon huisdier. Unia licht hieromtrent toe: “De assistentiehond van een persoon met een handicap is onmisbaar voor diens verplaatsingen, veiligheid en autonomie. Een assistentiehond is geen gezelschapshond; hij werd opgeleid om de persoon in al zijn/haar verplaatsingen te begeleiden en hem/haar te helpen in het dagelijks leven.” 

Korter samengevat: “Een dergelijke weigering kan gezien worden als disproportioneel gezien assistentiehonden steeds een specifieke opleiding krijgen en onmisbaar zijn voor hun baasje.

Reglement van interne orde

Noteer dat ook een bepaling in het reglement van interne orde van het gebouw discriminatoir kan zijn, wanneer deze dusdanig wordt toegepast dat personen met een handicap uitgesloten worden. Een vereniging van mede-eigenaars mag zich bijgevolg niet zomaar beroepen op een verbod op huisdieren in haar reglement om zich te verzetten tegen de aanwezigheid van een blindegeleidehond in het gebouw. Een verhuurder/vastgoedprofessional moet dergelijk verbod buiten beschouwing laten bij de beoordeling van een kandidatuur. Hij/zij kan dit ook daar de VME het verbod niet hard zal kunnen maken tegenover assistentiedieren, daar deze niet gelijk mogen worden gesteld aan huisdieren.

Aanbeveling Unia

In april 2016 heeft Unia over dit onderwerp een aanbeveling geformuleerd. Daarin wordt niet alleen toegelicht welke gronden er zijn om een verbod niet van toepassing te verklaren op assistentiedieren. Unia geeft daarna ook een resem voorbeelden van andere maatschappelijke terreinen, waarin uitzonderingen voor assistentiedieren reeds in rechtspraak zijn bevestigd.

Onthoud hierbij ook steeds dat de bepalingen van het Gelijkekansendecreet bindend zijn. Dit niet alleen op grond van het feit dat het gaat om dwingende regelgeving maar evenzeer deontologisch. Artikel 1 van de deontologie schrijft immers voor dat de vastgoedprofessional alle relevante wettelijke bepalingen dient na te leven, waaronder het verbod op indirecte discriminatie.

Het advies van Unia inzake bepalingen in reglementen van interne orde kan je hier raadplegen.

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.