CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating & beroepsaansprakelijkheid (AXA)

Dossier
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating & beroepsaansprakelijkheid (AXA)

Sinds 1 januari 2016 heeft het BIV voor alle BIV-erkende vastgoedmakelaars een collectieve verzekeringspolis (AXA - polisnummer 730.390.160) afgesloten. In die polis zijn de minimum waarborgen opgenomen conform de deontologische richtlijn, aangevuld met de waarborg burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging.

CIB Vlaanderen heeft voor haar leden een aanvullende polis ontwikkeld die ruimere dekking verleent in DIC/DIL (verschil in voorwaarden/verschil in kapitalen) met de collectieve BIV-polis (AXA - polisnummer 730.390.161).

Voor CIB-leden neemt CIB Vlaanderen de premie ten laste waardoor haar leden automatisch genieten van de basis bovenbouw, met name hogere verzekerde kapitalen in BA Uitbating en in BA Beroep, de waarborg ‘Wedersamenstellingskosten van verloren of vernietigde dossiers’, de waarborg ‘Kosten voor de heropmaak van akten’, de verzekering ‘Derdengelden’ en een rechtsbijstand uitgebreid met ‘Disciplinaire verdediging’.

Een aantal optionele uitbreidingen kunnen CIB-leden bijkomend op eigen kosten verzekeren, m.n. (1) de activiteiten van gerechtsexpert, (2) energiedeskundige, (3) commissaris van de rekeningen, (4) klusjesman, (5) toeristisch verhuurkantoor en een uitbreiding van de dekking rechtsbijstand met (6) ‘Contractuele geschillen’, (7) ‘Terugvordering van honoraria’ en (8) Burgerlijke Aansprakelijkheid Voorlopig Bewindvoerder in het kader van artikel 577-9, § 1/1 BW. Daarnaast werden een aantal opties ook nog uitgebreid (9) asbest & niet-accidentele milieuschade en (10) diefstal of verduistering door personeel en diefstal door derden.

Tot slot kan je mits bijpremie ook de verzekering 'Overlijden door ongeval van de koper' (AXA - polisnummer  730.390.172) onderschrijven.

Verder lezen?

Gelieve aan te melden om deze inhoud te bekijken. CIB-leden hebben vrije toegang tot de volledige website door middel van een login en paswoord. Ben je nog geen CIB-lid?

Lid wordenAanmelden of Registreren

Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.