Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Modeldocumenten verkoop en woninghuur Vlaanderen vlotter leesbaar én juridisch waterdicht

Nieuws 11 oktober 2021
Detail page

De modeldocumenten zijn het paradepaardje van CIB Vlaanderen. Onze leden kunnen op elk moment beroep doen op meer dan 1.000 kwalitatieve en juridisch waterdichte modellen. Daarmee sta je niet alleen zelf sterk, maar bied je op jouw beurt kwaliteit en zekerheid aan je klanten. Zopas hebben we het eerste luik van een optimalisatie-oefening afgerond. De verkoopovereenkomsten en de woninghuurovereenkomst voor Vlaanderen zijn voortaan vlotter leesbaar zonder aan de juridische draagkracht te raken.

Na de aanpassing van de modellen aan het nieuw Goederenrecht is het reeds de tweede grootschalige optimalisatie op korte termijn. Voor de verkoopovereenkomsten zit er nog een aanpassing aan te komen in het licht van de hervorming van de verkooprechten (registratierechten). De Vlaamse regering heeft echter nog niet afgeklokt op concrete decretale teksten. Die zullen naar alle waarschijnlijkheid pas begin december door het Vlaams Parlement gestemd worden. Van zodra de definitieve teksten er zijn, worden de modellen uiteraard geüpdatet. Hou daarvoor zeker onze communicatiekanalen in de gaten!

Lees hieronder alvast meer over wat er nu concreet is gewijzigd. Je kan de nieuwe modellen downloaden via onze website.

Deze eerste optimalisatie-oefening heeft betrekking op de verkoopovereenkomsten (106/107/110/111 VN/VF/VE/VD) en de woninghuurovereenkomst (209VN/VF/VE) voor het Vlaams Gewest.

1. Modelcontracten verkoop (106/107/110/111 VN/VF/VE/VD)

De modellen verkoop Vlaanderen zijn grondig herwerkt op het vlak van leesbaarheid, met een bijzondere focus op de clausules die betrekking hebben op wettelijke informatieplichten.

Wat werd er concreet aangepast (niet-limitatieve oplijsting)?

  • De volgorde van clausules in het model is gewijzigd, om te garanderen dat de artikelen een logisch geheel vormen. Zo zijn alle bepalingen rond voorkooprechten voortaan gegroepeerd op één locatie.
  • De fiscale bepalingen werden teruggebracht tot hun essentie. Let wel, het model kon nog niet aangepast worden aan de geplande fiscale hervormingen. Daarvoor zijn immers nog geen teksten beschikbaar, laat staan definitief goedgekeurde.
  • De clausules rond stookolietanks en alles wat met bodemreglementering te maken heeft, werden herschreven, om de leesbaarheid ervan te optimaliseren.
  • De clausule rond overstromingsgevoeligheid/waterbeleid werd tevens gereduceerd in lengte – overtollige bepalingen werden geschrapt
  • Hetzelfde geldt voor de clausule rond EPC

Uiteraard geldt hierbij dat de juridische correctheid voorop blijft staan! Doel was om de leesbaarheid te verbeteren, zonder aan de juridische draagkracht te raken. De clausules bevatten nog steeds wat ze moeten bevatten, zeker op vlak van informatieplichten. Alleen wat overtollig was, werd geschrapt.

2. Woninghuur (209VN/VF/VE) A en B

De belangrijkste wijziging op vlak van de woninghuurovereenkomst voor het Vlaams Gewest situeert zich in de opsplitsing van het model naargelang de duurtijd. We bieden op CIB.be voortaan twee aparte modellen woninghuurovereenkomst aan: één van 9 jaar en één van korte duur.

De bepalingen rond het regime dat niet van toepassing is, konden zo geschrapt worden. Dat heeft toegelaten om de lengte van het model ietwat terug te brengen. Daarenboven werd naar formulering ingezet op het verbeteren van de leesbaarheid en werden enkele clausules meer afgestemd op de praktijk.

Gebruik van de modellen

Door deze globale optimalisatie bevelen we sterk aan om voortaan enkel nog gebruik te maken van de nieuwe versies. We adviseren alle kantoren om de nieuwe modellen te downloaden en te implementeren binnen het kantoor.

Smart Contracts in RealSmart

In RealSmart kan je het huurcontract en het compromis digitaal invullen én automatisch genereren in word en PDF. Belangrijk voordeel is dat de reeds gekende informatie in het verkoop- of verhuurdossier automatisch wordt ingevuld én dat de juiste clausules zijn aangevinkt.

Op vraag van de RealSmart gebruikers zullen voortaan de niet gekozen opties niet meer getoond worden in het gegenereerde document. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vraag voor kortere contracten én is er duidelijkheid t.o.v. jullie klanten die niet langer geconfronteerd worden met clausules die voor hen niet van toepassing zijn. Het contract wordt binnen RealSmart zo nog meer op maat gegenereerd.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.