Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Duidelijkheid over fysieke aanwezigheid op algemene vergaderingen

Nieuws 10 juni 2021
Detail page

Zoals beloofd kunnen we nu duidelijkheid brengen over de toekomst wat fysieke aanwezigheid op algemene vergaderingen betreft. De nieuwe FAQ van het Crisiscentrum is zopas op de website info-coronavirus.be gepubliceerd. De versoepelingen gaan zelfs vroeger in dan zowel CIB Vlaanderen als het kabinet Justitie hadden verwacht. Wij gingen uit van 1 juli als richtdatum. De bevoegde instanties laten de versoepelingen echter nog vroeger starten: sinds gisteren (9 juni) zijn algemene vergaderingen met maximaal 50 aanwezigen mogelijk, vanaf 25 juni stijgt dat maximum tot 100. 

Dat het zo snel gaat, is onverwacht maar biedt de syndici natuurlijk wel flexibiliteit. Dat laatste was voor CIB Vlaanderen de absolute prioriteit. Daarom is het zo cruciaal dat ondertussen ook de maatregelen in de Coronawet Justitie verlengd worden tot en met 30 september. Zoals eerder meegedeeld is dat reeds principieel goedgekeurd door de federale ministerraad en wordt enkel nog gewacht op het advies van de Raad van State.

Dit biedt syndici een uitweg voor het scenario waarbij zijzelf en/of de mede-eigenaars liever voorzichtig blijven, bijvoorbeeld in afwachting van (volledige) vaccinatie.

Belangrijk is dat bij fysieke aanwezigheid op algemene vergaderingen, hetzij in volledig fysieke, hetzij in hybride vorm, de veiligheidsvoorschriften maximaal gerespecteerd worden. Het bewaren van de social distancing is daarbij één van de belangrijkste.

Verder geldt ook uitdrukkelijk de regel dat iedere mede-eigenaar alleen naar de vergadering dient te komen. Voor eventuele begeleiding door een externe raadgever adviseren we om dit zo praktisch mogelijk te bekijken, evenwel zonder op enige wijze afbreuk te doen aan de veiligheidsvoorschriften.

We citeren hieronder voor de volledigheid graag de precieze passage in de FAQ van het Crisiscentrum:

Vanuit CIB Vlaanderen vinden we het jammer dat het zo lang heeft geduurd vooraleer hierover uitsluitsel kon komen van de bevoegde instanties, ondanks aandringen van zowel CIB als het kabinet Justitie. Reden daarvoor schuilt echter in de nood om te wachten op de definitieve validatie van de inwerkingtreding van het Zomerplan door het Overlegcomité van 4 juni jongstleden en het feit dat de redactie van de FAQ pas daarna kon gefinaliseerd worden.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.