CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Licht op groen voor sectorprotocol plaatsbezoeken: dit moet je zeker weten

Nieuws 12 februari 2021
Detail page

Nieuws heet van de naald: het protocol voor de volwaardige heropstart is zopas gevalideerd door ministers Dermagne (Economie) en Clarinval (Middenstand). Je kan het protocol hier downloaden. Het protocol bevat de meest recente veiligheidsvoorschriften die vastgoedkantoren moeten naleven bij dienstverlening aan en in huis. Concreet: bij bezichtigingen, waardebepalingen, expertises, fotoshoots, … Belangrijk om te weten: voorafgaand aan een bezichtiging moet je bepaalde informatie bezorgen aan de geïnteresseerden en eventuele bewoners. Daarvoor hebben we modellen voorzien.

Het protocol is de voorbije dagen uitgeschreven door de sectorfederaties CIB Vlaanderen en Federia, alsook het BIV, en dit op expliciete instructie van de bevoegde kabinetten en na advies van het corona-commissariaat. De richtlijnen uit de sectorgids van het Sociaal Fonds (die ook een update krijgt) werden daarbij als basis genomen en verder aangevuld.
 

Wat moet je zeker onthouden?

► In ieder vastgoedkantoor moet een corona-coördinator aangeduid worden. Dat wordt heden in alle sectorale protocollen verplicht; het is dus niet iets specifiek voor de vastgoedsector. De corona-coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Zijn/haar naam, alsook contactgegevens moeten vermeld staan in e-mails naar klanten/bezoekers in het kader van plaatsbezoeken. De coördinator is immers het aanspreekpunt bij vragen, meldingen, klachten, …
 

►Het protocol legt specifieke richtlijnen op bij de organisatie van een bezoek, weze het een bezichtiging, een waardebepaling, een fotoshoot, … Deze richtlijnen kan je terugvinden onder punt 9. Op instructie van de bevoegde instanties is in het protocol de verplichting opgenomen om deze te afficheren in je kantoor. Daartoe is een model voorzien, dat je hier kan downloaden.
 

►Aan de vastgoedkantoren wordt ook gevraagd om zo spoedig mogelijk op de website hetzij een link te voorzien naar het sectorprotocol, hetzij de tekst ervan over te nemen.

 

►Specifiek voor bezichtigingen: je moet vooraf de specifieke richtlijnen onder punt 12 overmaken aan de geïnteresseerden en deze onder punt 13 aan eventuele bewoners. Dat kan door de betrokkenen voorafgaand een mailtje te bezorgen met daarin de hier te downloaden tekst: (1) voor de geïnteresseerden en (2) de bewoners.
 

►Bezorg zeker ook (de link naar) het instructiefilmpje van het BIV
 

►Bij een plaatsbezoek mogen maximaal drie volwassen personen aanwezig zijn, geen rekening houdend met de vastgoedmakelaar en eventuele bewoners. Die laatsten moet je dus niet meerekenen!

 

►Indien een persoon een risico-contact heeft gehad, in afwachting is van testresultaten, positief werd getest of op eender welke wijze valt onder een quarantaineverplichting kan het bezoek uiteraard niet doorgaan. Daarom dringt het protocol er op aan dat geïnteresseerden, bewoners, … dergelijke situatie snel moeten melden aan het vastgoedkantoor.

Downloads

Protocol

Download hier het Nederlandstalige protocol

Download hier het Franstalige protocol

Download hier het Duitstalige protocol

Modellen

Download hier het model om te afficheren op je kantoor (NL)

Download hier het model om te afficheren op je kantoor (FR)

 

Download hier het model om voorafgaand aan een bezichtiging te bezorgen aan geïnteresseerden (NL)

Download hier het model om voorafgaand aan een bezichtiging te bezorgen aan geïnteresseerden (FR)

 

Download hier het model om voorafgaand aan een bezichtiging te bezorgen aan bewoners (NL)

Download hier het model om voorafgaand aan een bezichtiging te bezorgen aan bewoners (FR)

Bijlagen


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.