Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Vastgoedkantoor veroordeeld wegens etnische discriminatie

Rechtspraak Uitspraakdatum: 22 juni 2010
Detail page

De correctionele rechtbank diende op 23 juni 2010 uitspraak te doen over een geval waar de bemiddelend vastgoedmakelaar een kandidaat-huurder in duidelijke bewoordingen had geweigerd, enkel en alleen omwille van haar etnische afkomst.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en stelde dat de beklaagde als vastgoedmakelaar beschikt over een voorbeeldfunctie en wel degelijk diende te weten dat hij in geen enkele omstandigheid een direct onderscheid op basis van de etnische afkomst van de betrokken kandidaat-huurder kon maken. De rechtbank voegde eraan toe dat de naleving van de Antiracismewet door de vastgoedsector wordt gerekend tot haar deontologie. 

Door de beklaagde werden de feiten in kwestie niet betwist. Aan de beklaagde werd de gunst van de opschorting niet toegestaan en werd een effectieve werkstraf van 46 uren opgelegd; uit te voeren in een setting waar de betrokken vastgoedmakelaar in contact diende te komen met personen van een andere etnische afkomst. 

Aan het slachtoffer dat zich in de zaak burgerlijke partij had gesteld werd bovendien een morele schadevergoeding toegekend, die ex aequo et bono werd begroot op 250 euro. 

Gerelateerde dossiers

(Anti)discriminatie

(Anti)discriminatie

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.