Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Hoe verloopt het opheffen van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid?

Vraag & antwoord 18 december 2020
Hoe verloopt het opheffen van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid?

Als een woning via de administratieve procedure ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard, is het uiteraard de bedoeling vanuit de overheid dat er zo snel mogelijk de nodige werken worden uitgevoerd opdat de woning opnieuw op een kwalitatieve wijze dienst kan doen. In geval van deugdelijk herstel is het mogelijk om de opheffing te vragen van het besluit van de burgemeester tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Hoe gebeurt dat juist?

Een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wordt opgeheven door middel van een conformiteitsattest.

Dat heeft een aantal consequenties. In eerste instantie zegt het iets over de kwestie van het herstel. Er wordt immers slechts een conformiteitsattest uitgereikt wanneer in de woning geen gebreken categorie II (incl. de combinatie van 7 of meer gebreken categorie I) of categorie III aanwezig zijn, ongeacht of deze gebreken al dan niet in het oorspronkelijk technisch verslag (basis voor het besluit O/O) stonden vermeld of zelfs in de loop van de werken of nadien zijn opgedoken. De eenvoudige conclusie is dat de woning gewoonweg conform moet zijn en dat het tijdstip en zelfs de oorzakelijkheid van gebreken hierbij van geen enkele tel is.

Tweede gevolg is duidelijkheid over de procedure. Wie als eigenaar wil vragen om de opheffing van het besluit moet gewoon een conformiteitsattest aanvragen en alle daarvoor vereiste stappen doorlopen. Als het conformiteitsattest wordt toegekend, impliceert dit meteen de opheffing van het besluit O/O.

Als bij de herstellingswerken het aantal woningen in een gebouw wordt gewijzigd moet dit ook stedenbouwkundig worden vergund. Een conformiteitsattest is dan op zich niet voldoende voor de opheffing van het besluit O/O. Er kan uiteraard niet gewerkt worden via de procedure met het conformiteitsattest wanneer het gebouw werd gesloopt of wanneer het een andere bestemming kreeg. In dat geval moet de burgemeester het besluit daadwerkelijk opheffen.

Gerelateerde dossiers

Woningkwaliteit

Woningkwaliteit

Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.