Hof van Cassatie spreekt zich uit over verjaring bij bodemverontreiniging

Rechtspraak Uitspraakdatum: 11 mei 2022
Detail page

Bodemverontreiniging is een maatschappelijk probleem waarvoor het Vlaamse Gewest al meer dan 25 jaar bijzondere regelgeving heeft (eerst het Bodemsaneringsdecreet, later het Bodemdecreet). Deze determineert onder meer de voorwaarden waaronder gronden verhandeld kunnen worden, de onderzoeksverplichtingen, de verantwoordelijkheid die personen met verschillende hoedanigheden t.a.v. een perceel hebben én de mogelijkheid om zich van die aansprakelijkheid te bevrijden. Een verworvenheid van deze normen is dat de herstelverplichtingen met betrekking tot vervuiling (onderzoeks- en saneringsplicht) zich niet enkel richt tot de vervuiler maar ook tot anderen met een zakenrechtelijke en/of verbintenisrechtelijke band met de vervuilde grond. 

Verder lezen?

Gelieve aan te melden om deze inhoud te bekijken. CIB-leden hebben vrije toegang tot de volledige website door middel van een login en paswoord. Ben je nog geen CIB-lid?

Lid wordenAanmelden of Registreren

Structurele partners

ChecknetACEGKorfineECCAConcordiaCovastLuminusORIS

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.