CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Vastgoedstage

Detail page

Ben je op zoek naar een stageplaats? Neem een kijkje op vastgoedstages.be

Schoolstage (hogeschool)

Een vastgoedkantoor kan ieder academiejaar een student laten kennisnemen met de werkvloer. Een deel van het leren gebeurt uiteraard op school, maar bij de stage gaat de aandacht in de eerste plaats naar leren op de werkvloer. Voor meer info hieromtrent, contacteer de onderwijsconsulent van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector Brecht Vanhaecke via brecht.vanhaecke@sf323.be.

Indien u een student onder de vleugels wenst te nemen, kan u volgende onderwijsinstellingen contacteren:

BIV stage

Kwalificaties

Vooraleer de BIV-stage aan te vatten, moet je over de nodige kwalificaties beschikken. Je dient te beschikken over een diploma hoger onderwijs van minstens bachelor niveau of een getuigschrift van de Ondernemerschapsopleiding Vastgoedmakelaar behaald aan één van de SYNTRA-centra. Daarnaast is eveneens een getuigschrift, dat gelijkwaardig is aan één van de bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap, geldig. Ook een opleidingstitel, voorgeschreven door een andere lidstaat van de Europese Unie om tot het beroep van vastgoedmakelaar op zijn grondgebied te worden toegelaten of deze activiteit daar uit te oefenen, is geldig.De BIV-stage dient een kandidaat-stagiair in te leiden in de beroepspraktijk en de plichtenleer.

Competentietest & bekwaamheidstest

Vooraleer de stage aan te vatten, dient er een competentietest afgelegd te worden. Deze test met 60 meerkeuzevragen legt een aantal aandachtspunten bloot waar tijdens de BIV-stage aan gewerkt dient te worden. Niemand wordt geweerd van de lijst van stagiairs op basis van de uitkomst van deze competentietest.

Op het einde van de stage worden de stagiairs onderworpen aan een praktische bekwaamheidstest. Haal je minimum 60% voor het schriftelijke gedeelte, dan mag je de mondelinge proef afleggen. Voor meer informatie, ga naar www.biv.be/vastgoedmakelaar-worden.

Inschrijving op het tableau

Wie slaagt voor de bekwaamheidstest wordt titularis en wordt ingeschreven op het tableau van de beroepsbeoefenaars. Sinds 1 september 2013 zijn het tableau van de beroepsbeoefenaars en de lijst met stagiairs opgedeeld in twee kolommen: de kolom van de makelaars en die van de syndici.

Een kandidaat-stagiair dient een keuze te maken tussen één van deze kolommen, maar kan zich ook inschrijven in beide. Wie het beroep van rentmeester wenst uit te oefenen, kan kiezen in welke kolom men zich inschrijft.

Stageduur

De stageduur ligt vast op 200 dagen wanneer de stagiair op één kolom is ingeschreven. Wenst men zich zowel op de kolom van bemiddelaars als op die van syndici in te schrijven – al dan niet gelijktijdig – dan telt de tweede stage 100 dagen. Dit voor zover de eerste stage van 200 dagen volledig gevalideerd werd op het einde van de stage.

Stagemeester

Belangrijk om te vermelden is dat de stagemeester, op het ogenblik van het afsluiten van de stageovereenkomst, minstens 4 jaar ingeschreven moet zijn op dezelfde kolom als die waarop de kandidaat-stagiair zich wenst in te schrijven. De stagemeester moet daarenboven in regel zijn met de te betalen BIV-bijdragen. Wanneer een stagiair zich voor de twee kolommen inschrijft dient hij te worden bijgestaan door een stagemeester ingeschreven op de twee kolommen van het tableau of twee stagemeesters die elk op een andere kolom inschreven zijn.

Voor meer informatie omtrent de BIV-stage contacteer onze consulenten vrijblijvend op info@cib.be of wend je tot het BIV.

Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.