Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Plaatsbezoeken tijdens de huidige coronamaatregelen: wat met de aansprakelijkheid/verzekering van de vastgoedmakelaar?

Partnernieuws 29 november 2020
Detail page

Plaatsbezoeken kunnen momenteel doorgaan op voorwaarde dat niemand anders, buiten kandidaat -huurders of- kopers, in het te bezichtigen pand aanwezig is. Het feit dat noch de vastgoedmakelaar, noch de eigenaar fysiek aanwezig mogen zijn doet een aantal vragen rijzen. Wie draagt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid  indien er iets wordt gestolen in bewoonde panden of wanneer er schade wordt toegebracht? Onze partner Concordia geeft tekst en uitleg.

Toelating eigenaar

Strikt gezien moet de eigenaar van het onroerend goed toelating geven voor een plaatsbezoek en zal men dit met kennis van zaken beslissen (zowel de voordelen – sneller verkoop, al de nadelen (risico op schade/diefstal).

Vastgoedmakelaar in se niet aansprakelijk

Indien er een diefstal/schade zou voorvallen, dan kan men de vastgoedmakelaar in se niet aansprakelijk stellen, behoudens in geval van kwade trouw. Het zal dus quasi onmogelijk aan te tonen zijn dat de vastgoedmakelaar een fout heeft begaan die in causaal verband met de geleden schade staat. Dit bewijs moet door de benadeelde partij geleverd worden. 

Diezelfde redenering kunnen we doortrekken indien er zich een ongeval voordoet bij het bezichtigen van een pand. Indien de vastgoedmakelaar niet werd ingelicht door de eigenaar dat er een gebrek was, dan zal dit een verborgen gebrek zijn en kan men de vastgoedmakelaar moeilijk een fout aanwrijven.

Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

Indien de vastgoedmakelaar wel kennis had van een gebrek en dit naliet te melden aan de kandidaat- huurders of – kopers , dan zal, mits afdoende bewijs van fout, schade en causaal verband, de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid tussenkomen binnen de perken van haar voorwaarden.

In de praktijk zal de vastgoedmakelaar, hoewel de facto in de meeste gevallen niet aansprakelijk, mogelijk toch mee in het geding worden betrokken.

In dat geval kan de vastgoedmakelaar zeker beroep doen op zijn verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid die dan leiding van het geding neemt en het nodige doet om de makelaar te verdedigen en de verdedigingskosten ten laste te nemen. Belangrijk aspect hierbij is wel dat het de tegenpartij is die de aansprakelijkheid ( schade- fout en causaal verband) zal moeten aantonen.

Werd dit bewijs effectief geleverd en blijkt de vastgoedmakelaar aansprakelijk, dan zal de verzekeraar de schade vergoeden binnen de polisvoorwaarden (met uitsluiting van opzet, kwade trouw).

(Bron: Concordia)


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.