CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Vlaamse renovatiegolf: meer dan 1 op 4 woningen bezitten energielabel A of B

Nieuws 15 november 2022
Detail page

Tegen 2050 moeten alle Vlaamse woningen het energielabel A-halen. Toch heeft een groot deel van het Vlaamse woningpatrimonium nog een flinke weg af te leggen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Bijna 4 op de 10 woningen bezitten vandaag slechts een energielabel E (12%) of F (26%). Positief is dat iets meer dan een kwart van de woningen al een A-label of B-label halen. 

De Vlaamse regering zet al een aantal jaren sterk in op het stimuleren en ondersteunen van grondige energetische renovaties om het aangroeitempo van goede labels (A+B) en de uitfasering van de slechte labels (E en F) te versnellen:

  • Vernieuwd EPC vanaf 2019 met beknopt advies en aanbevelingen om de woning tot een A-label te brengen.
  • EPC-labelpremie sinds 1 januari 2021 voor woningen die van een slecht naar een goed label gaan.
  • Vanaf 2021 renteloos renovatiekrediet bij aankoop van een woning met label E of F, gekoppeld aan labeldoelstelling die wordt vooropgesteld.
  • Vanaf 2023 renovatieverplichting tot label D of beter voor woningen met label E of F die worden verkocht.
  • Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro sinds 1 september 2022 voor energiezuinige renovaties.
  • Mijn VerbouwPremie sinds 1 oktober 2022.
     

Energielabel woningen en appartementen: stand van zaken op 1 januari 2022

Het VEKA volgt de impact van deze beleidsmaatregelen op door - onder andere - de jaarlijkse evolutie van de labelverdeling van de Vlaamse woningvoorraad in kaart te brengen. Op 1 januari 2019 had bijvoorbeeld slechts 3,8% van de Vlaamse woningen een A-label, in 2020 4,6%, in 2021 5,7% en op 1 januari 2022 is dit aandeel gestegen naar 6,8%. Per jaar komen er dus ongeveer 1,1% A-label-woningen bij. Blijft het A-label op dezelfde manier toenemen, dan hebben in 2050 slechts 38% van de woningen een A-label. 

Monitoringpad

Om de Vlaamse doelstelling 2050 te halen moet het aangroeitempo van A- en ook B-labels dus versneld omhoog gaan. Dit blijkt ook uit het monitoringspad dat het VEKA heeft uitgetekend. Dit monitoringspad 2050 geeft de minimale krijtlijnen weer waarbinnen de labels zouden moeten evolueren om de doelstelling 2050 halen. De ambitie is dat tegen 2030 het aandeel woningen met slechte E en F labels is gedaald naar maximaal 15%. Tegen 2040 moet dit aandeel minder dan 1% bedragen.

Door de energiecrisis is de aandacht voor het EPC heel sterk toegenomen. In 2022 zijn in de eerste 10 maanden 140.000 EPC’s voor wooneenheden opgemaakt. Dit is nu al ruim meer dan de voorgaande volledige jaren: 92.000 in 2019 en 2020, 116.000 in 2021. Zeker de laatste maanden is het aantal opgemaakte EPC's residentieel snel toegenomen, onder andere door de recente maatregel dat een huurwoning of appartement niet of maar gedeeltelijk mag geïndexeerd worden bij label D, E of F of indien het EPC niet langer geldig is.

Meer info nodig over het EPC? Check de webpagina ‘EPC voor residentiële eenheid’.

(Bron: Vlaams Klimaat- en Energieagentschap)


Structurele partners

ChecknetKorfineACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.