Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Kan ik mijn huurder uit het huis laten zetten tijdens de coronaperiode?

Nieuws 24 March 2020
Detail page

Uithuiszettingen zijn in deze periode niet toegestaan. Dit betekent dus dat de bewuste huurder voorlopig het pand blijft betrekken en niet kan worden uitgezet.   

Strikt gezien blijft de huurder aldus gehouden tot het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, maar dit zal in de praktijk eerder dode letter blijven, aangezien dit nu net de reden is waarom de verhuurder de uithuiszetting in rechte wenst te vorderen. 

Impasse voor verhuurder

Voorlopig zit de verhuurder dus in een soort van impasse. Enerzijds wordt hij geconfronteerd met een huurder die zich niet conformeert aan de huurdersverplichtingen en anderzijds is hij niet in de mogelijkheid om het pand op korte termijn leeg te maken en vervolgens opnieuw op de huurmarkt aan te bieden. 

Procedure inleiden voor vrederechter

Een en ander belet uiteraard niet dat de verhuurder naderhand wel de procedure tot uithuiszetting kan inleiden voor de vrederechter. Eventuele achterstallen en/of vergoedingen wegens huurschade zullen desgevallend dus op termijn wel gerecupereerd kunnen worden. 

Bron: CIB studiedienst


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.