CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Vanaf welk ogenblik start de opzegtermijn bij woninghuur?

Nieuws 22 mei 2023
Detail page

Stel, een huurder heeft een woninghuurovereenkomst beëindigd via aangetekend schrijven. De aangetekende brief werd verzonden op 29 april, opdat de opzegtermijn volgens de huurder zou kunnen ingaan op 1 mei. De verhuurder ontvangt dit aangetekend schrijven echter pas enkele dagen later. Wanneer gaat de opzegtermijn in dat geval effectief van start? Veel hangt af van de wijze waarop de opzegbrief werd verstuurd.

Wijze waarop opzegbrief verstuurd wordt

Het antwoord vinden we deels in artikel 53 bis van het Gerechtelijk Wetboek en hangt af van de wijze waarop de opzegbrief wordt verstuurd. 

Indien de kennisgeving van de opzeg is gebeurd bij aangetekende brief of gewone brief, begint de termijn te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd. 

Wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, is dit vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde. 

Het tijdstip waarop de verhuurder in ons voorbeeld kennis kon nemen van de opzeg zou zich in beide gevallen dus situeren na 1 mei, aangezien de aangetekende brief pas op zaterdag 29 april aan de postdiensten overhandigd werd. 

Opzeg schuift in dit voorbeeld met maand op

Bijgevolg kan de opzegtermijn pas beginnen lopen op 1 juni, en niet op 1 mei. 

Artikel 3,§9 van het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat de opzegtermijn een aanvang neemt op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de opzegging werd gedaan. 


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.