Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Sectorprotocol vakantieverhuur krijgt update rond huurderspakketten

Nieuws 11 oktober 2020
Detail page

Nu het toeristisch hoogseizoen achter de rug ligt, werden de regels uit het corona-sectorprotocol zopas opnieuw geëvalueerd. Daarbij werd één belangrijke wijziging doorgevoerd, die de werkbaarheid voor de toeristische verhuurkantoren moet verhogen. Meer bepaald is de passage aangepast rond de huurderspakketten (met basishulpmiddelen om de hygiëne te vrijwaren). Als toeristisch verhuurkantoor kan je de huurderspakketten nog altijd ter beschikking stellen, maar dit is niet langer verplicht. Voortaan kan je ook aan de toeristen vragen om zelf de nodige basishulpmiddelen mee te nemen.

In de sectorgids stond voorheen het volgende:

De vakantiewoning wordt voorzien van voldoende basishulpmiddelen om de hygiëne te handhaven. Dit door de woning te voorzien van: antibacteriële handgel, ontsmettingsalcohol, keukenrol, spons, vaatdoek en dweil. Deze worden per huurperiode vernieuwd. Het gebruikte materiaal wordt weggenomen. Herbruikbaar materiaal wordt gewassen volgens de richtlijnen op min. 60 graden.

Concreet betrof het een verplichting voor de uitbater (of het verhuurkantoor als gemandateerde) om een huurderspakket te voorzien met daarin de opgelijste basishulpmiddelen. Dit voor elke nieuwe verhuring.

De huurderspakketten moesten garanderen dat in de vakantiewoning steeds de vereiste hygiënevoorzieningen aanwezig waren. De verplichting in deze was ook een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen heropstarten na de lockdown, net zoals dat in eerste instantie gold voor de schoonmaak door een extra firma (geschrapt bij een eerdere evaluatie).

Evaluatie

Het spreekt voor zich dat het voorzien van deze pakketten administratief belastend was/is voor de verhuurkantoren. Tegelijkertijd was het een noodzakelijke voorwaarde om de verhuuractiviteiten te kunnen heropstarten en toeristen, die te vaak onvoldoende bekend waren met de na te leven voorzorgsmaatregelen, te sensibiliseren, alsook een adequaat veiligheidsniveau te garanderen.

De omstandigheden zijn evenwel gewijzigd. Intussen is iedereen op de hoogte van wat men moet doen om zich tegen het coronavirus te beschermen. Vanuit die optiek hebben de huurderspakketten niet langer de meerwaarde die zij tijdens het hoogseizoen en de heropstart van de verhuringen hadden.

Update

Daarom is op vraag van CIB Vlaanderen en CIB Kust, daarin gesteund door de andere sectororganisaties (LiV), de tekst van het Covid-19-protocol geüpdatet. De nieuwe passage luidt als volgt:

Het is cruciaal dat de huurder voldoende aandacht besteedt aan de hygiëne in de vakantiewoning en daartoe de nodige basishulpmiddelen (antibacteriële handgel, ontsmettingsalcohol, keukenrol, spons, vaatdoek en dweil) hetzij zelf voorziet, hetzij desgevallend deze bekomt bij de uitbater/gemachtigde voor de vakantiewoning.

De klemtoon op de basishygiëne volledig schrappen uit het protocol was uiteraard geen optie. Het is en blijft belangrijk dat huurders-toeristen er maximaal toe worden aangezet om de basishygiëne te respecteren, door middel van het ontsmetten van regelmatig aangeraakte oppervlakten, een dagelijks schoonmaakrondje, … De door CIB en SF323 ter beschikking gestelde documenten en brochures richting de toerist dringen daar terecht op aan.

Het blijft bovendien belangrijk dat de toeristen beschikken over de opgelijste hulpmiddelen om de basishygiëne te verzorgen. 

Alleen wordt voortaan vrijgelaten hoe dat gebeurt. Zo kan je als verhuurkantoor vanaf nu vragen aan de toeristen om één en ander maximaal zelf te voorzien. Je kan ook afwegen of het nuttig is om een beperktere reserve voorradig te houden, hetzij bij wijze van dienstverlening aan de toeristen, hetzij om op terug te kunnen vallen indien vereist. 

Evenzeer is het mogelijk om zoals voordien de pakketten zelf ter beschikking te stellen. Dat is echter niet langer verplicht.

Bijlagen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.