Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Hier is hij dan: de sectorgids die een veilige heropstart van de vastgoedsector garandeert

Nieuws 4 mei 2020
Detail page

De sociale partners binnen de vastgoedsector hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde sectorgids. Deze gids is een aanvulling en een verdere verdieping van de generieke gids voor de heropstart van bedrijven en richt zich specifiek op de werking van de vastgoedsector in de breedste zin van het woord. 

CIB Vlaanderen zal op basis van deze sectorgids op korte termijn ook affiches en infomateriaal ter beschikking stellen op CIB.be. Ons opleidingsinstituut VIVO bereidt, in samenwerking met het SF323, eveneens een vormingsprogramma voor om de syndicus,bemiddelaar en toeristisch verhuurkantoor via een webinar praktijkgericht te informeren. De consulenten van het Sociaal Fonds 323 zullen mee zorgen voor de nodige sensibilisering. Via onze webshop kan je nog steeds aan interessante tarieven beschermingsmiddelen aankopen. Samen met het BIV, Federia en SF323 werd ook een animatiefilm rond het organiseren van plaatsbezoeken gemaakt, die breed naar de consument zal gecommuniceerd worden.

Deze sectorspecifieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. De samenstelling van de sectorgids werd gecoördineerd door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector die beroep deed op de expertise van CIB Vlaanderen en Federia, het BIV, alsook het ABVV, ACLVB en ACV.

Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen bevat om de vastgoedsector en al zijn deelsectoren zo veilig mogelijk te heropstarten in de post-lockdown periode door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Deze gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan de sector, als voorbereiding voor een veilige herneming van hun activiteiten.

Zoals eerder aangegeven is deze sectorgids een verfijning van de zogenaamde generieke gids waarin concrete preventietips staan voor de heropstart van bedrijven in de hele privésector, waar de sectorale gids de specifieke regels voorziet per beroep. Vandaar ook dat de sectorgids voor de vastgoedsector in aangepaste voorschriften voorziet voor de vijf beroepen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. De sectorgids bevat de minimale veiligheidsvoorwaarden die moeten worden nageleefd. Gebaseerd op de generieke en sectorgids kan elke onderneming nog voorzien in aanvullende ondernemingsspecifieke voorwaarden.

We raden de kantoren aan om de komende periode maximaal aan te wenden om de gids door te nemen en via de veiligheidsvoorschriften die erin vervat zitten, zich voor te bereiden om de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier te hernemen.

Hou er weliswaar rekening mee dat de heropstart van de activiteiten afhankelijk is van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Conform de beslissingen van 24 april 2020 betekent dit, onder voorbehoud van wijzigingen, concreet het volgende:

  • Bemiddelingsactiviteiten B2B vanaf 4 mei 2020
  • Bemiddelingsactiviteiten B2C vanaf 11 mei 2020
  • Toeristische verhuur vanaf 8 juni 2020

 

Download hier de NEDERLANDSTALIGE VERSIE van de sectorgids.

Download hier de FRANSTALIGE VERSIE van de sectorgids.

Bijlagen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.