Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Nog geen uitsluitsel over structurele oplossing voor algemene vergaderingen vanaf 1 juli

Nieuws 20 mei 2020
Detail page

De vastgoedbemiddelaars in verkoop en verhuur konden de afgelopen weken van start gaan. Voor de professionele syndici bleef er echter onduidelijkheid bestaan over de vraag vanaf wanneer er opnieuw algemene vergaderingen ingericht kunnen worden, met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Tegelijkertijd doemt er voor de syndici in het najaar een quasi onmogelijke opdracht op. Minister Geens vaardigt een nieuwe richtlijn uit voor algemene vergaderingen tot en met 30 juni. Er is nog geen uitsluitsel over een structurele oplossing voor algemene vergaderingen vanaf 1 juli.

Algemene vergaderingen in het najaar

Syndici zullen het wellicht moeten proberen maar vergaderen in de zomermaanden is geen sinecure. De focus zal daardoor op de maanden september-oktober-november moeten liggen, waarin de overgrote meerderheid van de vergaderingen van het voorjaar ingehaald moeten worden, tezamen met de vergaderingen die dan sowieso reeds op de kalender staan, plus eventuele tweede vergaderingen wanneer het quorum niet wordt gehaald. Dat is niet werkbaar en niet leefbaar, noch de syndici en noch voor de mede-eigenaars. We hebben dit vanuit de sector al aangekaart bij de politiek.

Door middel van een  nieuw schrijven, dat gezamenlijk is uitgestuurd namens CIB Vlaanderen, Federia en het BIV, isopnieuw aan de alarmbel getrokken. In de brief, die aan minister van Justitie Koen Geens is bezorgd, dringen BIV, CIB Vlaanderen en Federia stevig aan op een structurele oplossing. Die bestaat volgens de sectororganisaties minstens uit de volgende punten:

1. De koppeling van de geldigheidsduur van het KB nr. 4 aan de versoepeling van het samenscholingsverbod en de vereiste van social distancing, zodat het KB blijft gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn;.

2. Het voorzien van de mogelijkheid tot het overdragen van de algemene vergadering naar de vijftiendaagse periode, voorzien in de statuten, in 2021, enkel voor de vergaderingen die onder het toepassingsgebied van het KB nr. 4 vallen, en dit behoudens in geval de syndicus de inschatting maakt dat een dringende beslissing noodzakelijk is of wanneer één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, verzoeken om een vergadering te organiseren;

3. Een tijdelijke verlaging van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke besluitvorming tot een 4/5de-meerderheid t.e.m. 31 december 2020.

Alleen via een structurele oplossing kan vermeden worden dat gezondheidsrisico’s moeten worden genomen om de goede werking van appartementsgebouwen te vrijwaren, alsook dat net mensen uit risicogroepen minder zouden participeren aan de beraadslagingen omdat ze terecht vrezen voor de ziekte. En dan hebben we het nog niet over de talloze andere praktische problemen, waaronder de beschikbaarheid van zalen.

Lees hier het volledige schrijven dat aan het Kabinet van Justitie werd gestuurd.

Dit schrijven zal de basis vormen voor verder overleg de komende dagen en weken. We zetten alles op alles om tot een goede oplossing te komen. Helaas heeft de politiek zich in het verleden altijd gekeerd tegen verder uitstel, alsook tegen een verlaging van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke besluitvorming. In de brief wordt uitvoerig beargumenteerd waarom dat standpunt niet houdbaar is. Maar, er zijn geen garanties dat men hier effectief in zal meegaan. Net daarom proberen we in deze maximaal druk op de ketel te houden.

We houden je alvast verder op de hoogte van zodra er meer nieuws is.


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.