Landbouwbedrijvigheid moet aan strikte voorwaarden voldoen om van landpacht te spreken

Rechtspraak Uitspraakdatum: 2 februari 2022
Detail page

De art. 1 en 2 van de Pachtwet (4/11/1969) omschrijven het toepassingsgebied van de ‘Landpacht’. Samengevat: Pacht is de overeenkomst tussen bekwame partijen waarbij de een, de verpachter, zich verbindt om de andere partij, de pachter, het genot te laten hebben van onroerende, voor landbouwbedrijf bestemde goederen, gedurende een zekere tijd, tegen een bepaalde prijs, waar de pachter zich voor engageert te betalen. Het besproken arrest brengt in herinnering wat we moeten begrijpen onder voor het landbouwbedrijf bestemde goederen en waaraan de bedrijvigheid van een vermeend pachter voldoen moet opdat men werkelijk van een landpacht gewag kan maken. 

Verder lezen?

Gelieve aan te melden om deze inhoud te bekijken. CIB-leden hebben vrije toegang tot de volledige website door middel van een login en paswoord. Ben je nog geen CIB-lid?

Lid wordenAanmelden of Registreren

Structurele partners

ACEGChecknetKorfineConcordiaECCACovastLuminusORISAsbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.