Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Algemene vergaderingen in mede-eigendom: CIB Vlaanderen trekt aan de alarmbel

Opinie 25 november 2021
Detail page

Omdat het organiseren van algemene vergaderingen in mede-eigendom de laatste weken steeds moeilijker wordt, trekt CIB Vlaanderen aan de alarmbel.  We vragen aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om de versoepelde schriftelijke besluitvorming uit de Wet van 20 december 2020 opnieuw mogelijk te maken. Zonder wettelijke basis voor alternatieve oplossingen worden de syndici immers verplicht om de AV’s samen te roepen, ondanks de gezondheidsrisico’s. Lees hieronder ons schrijven aan het kabinet van de minister.

Geachte minister,

Een jaar geleden hadden wij reeds overleg, in het kader van de toen afgekondigde tijdelijke coronamaatregelen. We zijn u en uw kabinet hiervoor nog steeds heel dankbaar. 

Vandaag ervaren we, spijtig genoeg, opnieuw dezelfde problemen als in het najaar van 2020 en zien we ons als CIB Vlaanderen verplicht om aan de alarmbel te trekken . De epidemiologische situatie van vandaag is op zijn minst even erg te noemen als een jaar terug, als het (voor de gezondheidszorg) al niet acuter is. Dat dit gevolgen heeft voor onze sector, en voor de samenleving in zijn geheel, is een open deur intrappen. 

Het organiseren van algemene vergaderingen wordt de laatste weken / dagen moeilijker en moeilijker :

  • Eigenaars vinden het onverantwoord om met een groep samen te komen
  • Syndici / medewerkers zijn heel terughoudend om groepen mede-eigenaars bijeen te brengen, zowel omwille van hun eigen gezondheid als omwille van de bezorgdheid voor de gezondheid van de mede-eigenaars
  • Besmettingen zorgen voor afwezigheden, bij zowel syndici als mede-eigenaars
     

Meer en meer eigenaars vragen naar hybride vergaderingen, maar het is geen evidentie om, zelfs na anderhalf jaar corona, goed uitgeruste zalen te vinden. Heel wat syndici hebben wel een eigen vergaderlocatie voor hybride vergaderingen, maar het is quasi onmogelijk om vooraf in te schatten of die locatie wel voldoende groot zal zijn om de mede-eigenaars te ontvangen die fysiek aanwezig willen zijn. We kunnen immers geen mede-eigenaars uitsluiten, en we komen eigenlijk in een heel “dubbelzinnige” situatie terecht waarbij mede-eigenaars die om reden van veiligheid/gezondheid op afstand willen volgen, andere mede-eigenaars en de syndicus in onverantwoord ongezonde/onveilige situaties brengen omdat gebruik moet gemaakt worden van te krappe vergaderlocaties die hybride vergaderingen mogelijk maken. 

In de eerste negen maanden van dit jaar maakten heel wat syndici gebruik van de versoepelde schriftelijke besluitvorming, meestal gekoppeld aan een digitaal infomoment, om besluitvorming mogelijk te maken. Dit zorgde er voor dat de professionele syndici het contact met mede-eigenaars konden behouden en de geplande dagordes voor algemene vergaderingen op een veilige en juridisch sluitende manier konden behandeld worden.

Na de omvangrijke / immense vaccinatiecampagne hadden we nooit gedacht nog in deze situatie terecht te kunnen komen, maar de cijfers zijn wat ze zijn, spijtig genoeg.

Vandaar dat wij u vragen om met bekwame spoed de procedure van versoepelde besluitvorming opnieuw (tijdelijk / permanent) in het leven te roepen. Vanuit de sector kunnen wij alleen maar hopen dat hier de nodige aandacht aan gegeven kan worden. 

Nu het scenario van een lockdown light niet langer uit te sluiten valt, zullen we wellicht terug moeten naar de regeling van het voorjaar, minstens middels een tijdelijke nieuwe versoepeling van de schriftelijke besluitvorming. Op dat moment vrezen we dat er geen andere opties meer zullen resteren. Zonder wettelijke basis zouden de syndici echter alsnog verplicht zijn om de AV’s samen te roepen, ondanks de gezondheidsrisico’s. Wat natuurlijk niemand wil.

CIB Vlaanderen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.