Wapen jouw kantoor tegen cyberaanvallen. Bestel hier een audit.

Huurindexatie op tafel in Vlaanderen

Nieuws 12 september 2022
Detail page

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een voorstel dat de indexatie van huren koppelt aan het energieverbruik. Letterlijk zegt hij: ‘Ingrijpen op huurindexering moet gericht en tijdelijk zijn. Huurders in slecht geïsoleerde woningen mogen niet twee keer geraakt worden door exploderende energieprijzen. Aan aanbodzijde moeten we eigenaars blijven overtuigen hun eigendom te huur aan te bieden. Daarom leg ik een evenwichtig plan op de regeringstafel.’ Vanuit CIB hebben we de voorbije dagen ons standpunt duidelijk verwoord richting de beleidsmakers. In elk geval steunen we daarbij de nood aan een evenwichtig plan, alsook het principe dat elk eventueel ingrijpen op de huurindexatie éénmalig moet zijn.

Dat de energiecrisis huurders hard raakt, is duidelijk. Vanuit de vastgoedsector is er begrip voor de stevige financiële impact van de combinatie van hoge inflatie en energieprijzen. Tegelijkertijd is het cruciaal om met een evenwichtig plan te komen. De huurmarkt is kwetsbaar, met een tekort aan aanbod in de betaalbare prijssegmenten. We hebben elke verhuurder hard nodig. Met ‘evenwichtig’ bedoelen we net daarom: geef verhuurders ondertussen garanties op andere vlakken. En kom met een pakket aan maatregelen die verhuurders stimuleren en ondersteunen om te renoveren.

Het mag zeker geen éénzijdig verhaal worden. Verhuurders kunnen zwaar geraakt worden, zeker als ze afhankelijk zijn van de huurinkomsten. De impact mag niet onderschat worden. Verhuurders zullen een financiële impact ondervinden en hebben in ruil de volstrekt redelijke verwachting ook een signaal van steun te krijgen.

Aan wie solidariteit wordt gevraagd, moet ook solidariteit worden gegeven. Bovendien: als verhuurders wordt gevraagd om extra te investeren, moet je hen daartoe ook in staat stellen, stimuleren en ondersteunen.

Zeer belangrijk is sowieso dat wie in het verleden reeds werken heeft uitgevoerd of heeft geïnvesteerd in een energiezuinig pand beschermd wordt. De koppeling aan de energiezuinigheid is vanuit die optiek logisch.

Hulpmaatregelen voor verhuurders

Een evenwichtig pakket bestaat daarom voor CIB ook uit een aantal hulpmaatregelen voor verhuurders:

  • zorg dat huurders de uitvoering van werken niet kunnen weigeren
  • voer het geconventioneerd verhuren versneld in (hergebruik van onbenutte budgetten sociale huisvesting)
  • geen vergoeding voor genotsderving verschuldigd tijdens uitvoering van werken
  • zorg ervoor dat de overheid hulp aanbiedt als renovatiewerken het pand tijdelijk niet bewoonbaar maken
  • Bied ondersteuning op vlak van renovatie van appartementsgebouwen

 

Meer dan 75% van de huurwoningen zijn appartementen, studio’s en kamers. Dat blijkt onder meer uit de cijfers in de CIB-Huurbarometer. Daarom is het absoluut cruciaal dat er ook wordt gekeken naar faciliterende maatregelen op vlak van renovatie van appartementsgebouwen. Zowel het federale als het Vlaamse beleidsniveau hebben op dat vlak hefbomen in handen.

We koppelen het dossier ook aan garanties rond het fiscaal stelsel (cfr. werkelijke huurinkomsten blauwdruk fiscale hervorming). Anders zitten we met dubbele belastingverhoging op verhuur, met uitval van investeerders tot gevolg, wat desastreus zou zijn voor de betaalbaarheid van het wonen.

Vermijd administratieve rompslomp. Er zijn nog veel EPC’s van voor 1 januari 2019 dus zonder energielabel. Zorg ervoor dat er geen discussie kan ontstaan en dat het voor verhuurders en huurders haalbaar en werkbaar is.

Bottom-line voor CIB: een eenzijdig verhaal is schadelijk voor de huurmarkt. Wees eerlijk over het feit dat dit financiële implicaties zal hebben voor verhuurders en biedt daarom ook steun op vlak van faciliteren en stimuleren van renovatiewerken. Garandeer dat elk ingrijpen éénmalig, gericht en tijdelijk is. Tenslotte moet je in rekening brengen dat de indexcijfers vele jaren bijzonder laag hebben gelegen. Waardoor bestaande contracten amper in prijs zijn toegenomen, terwijl de markthuurprijzen voor nieuwe verhuringen wel bleven stijgen.


Structurele partners

ChecknetACEGKorfineECCAConcordiaCovastLuminusORIS

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.