Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Het EPC en de advertentieplicht: wat je zeker moet weten

Nieuws 6 september 2020
Detail page

Één van de informatieplichten bij verkoop en verhuur van vastgoed heeft betrekking op het energieprestatiecertificaat (EPC). Wie een gebouw te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC beschikken en moet bovendien een aantal zaken uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, .... De advertentieplicht geldt voor woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen en collectieve woongebouwen. Nood aan een heropfrissing? Ontdek hieronder wat je vandaag allemaal moet vermelden in de advertenties en welke uitzonderingen er op de EPC-advertentieplicht bestaan.

Coronamaatregelen: EPC moet pas beschikbaar zijn op het moment dat de akte of huurovereenkomst wordt verleden

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, vastgoedkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt niet. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoops- en verhuurprocedures. De koper/huurder heeft dan ook nog steeds recht op het EPC. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.

Beschikbaarheid van het EPC

1. Bij VERKOOP:  

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • ls op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.
   

2. Bij VERHUUR:

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt verleden.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

 

Wat moet je vermelden in de advertenties?

 • Gaat het om een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet je steeds het kengetal (in kWh/m²) publiceren.
 • Gaat het om een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019 dan moet je ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel het kengetal (in kWh/m²) publiceren. Bij publicatie kan je gebruik maken van de icoontjes van de labels en zo je woning en klein niet-residentieel gebouw extra in de kijker zetten.

Je publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wil je het adres niet bekendmaken dan kan je de unieke code van het EPC publiceren.

 • De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden.
 • Voorbeeld: voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015 is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters "UC" voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden. Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren. Voor EPC's vanaf januari 2019 moet na de unieke code ook nog '-RES' bij woongebouwen en '-KNR' bij kleine niet-residentiële gebouwen gepubliceerd worden.
 • Bij nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouwen) moet het kengetal én het E-peil vermeld worden.

 

Uitzonderingen op de EPC-advertentieplicht

 • In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.
 • Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches 'te koop/te huur' zonder verdere informatie
 • Er is geen melding verplicht op kleine panelen aan het gebouw zelf met enkel een verwijzing naar het immokantoor.
 • Nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouw en gebouwdelen): door de wettelijk toegelaten periode van maximum 12 maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw gebouwen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van 12 maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.

 

Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in:

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.

 

(Bron: energiesparen.be)


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.